volver a la lista

Diccionario theQpedia

Diccionario theQpedia V

- Autor: - Categoria: Herramientas

Proceso

El conjunto de actividades relativas a la producción, obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, ensamblado, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público de productos y servicios.

Ítem

En el context del nostre qüestionari d’autoavaluació estem parlant de totes i cadascuna de les unitats d’informació que el componen. La formació reglada de l’ajudant, el número d’hores de formació contínua en els darrers 5 anys de l’oficial de perruqueria, si es tenen o no barreres arquitectòniques a la perruqueria o si s’està adherit a un sistema o junta arbitral y de consum són, juntament amb la resta d’unitats d’informació del qüestionari, els ítems que el composen.

Variables

Variable: “És una característica susceptible de ser mesurada en diferents subjectes, casos, elements o esdeveniments”

Les variables poden ser de diferents tipus:

 

En el context de la nostra autoavaluació cadascun dels ítems que componen el qüestionari pot ser considerat també una variable. Així, el número d’hores de formació en els darrers 5 anys de l’oficial de perruqueria adopta la forma de variable quantitativa: podem establir fàcilment la quantitat d’hores en que aquesta formació ha esdevingut (3, 55, 200...), mentre que la variable “barreres arquitectòniques” és una variable qualitativa dicotòmica ja que només pot adoptar dos valors (SI/NO).

Si parlem de la variable “formació reglada de l’ajudant” veiem que també és una variable qualitativa (no li podem posar un número que indiqui quantitat) però al poder adoptar més valors (graduat, batxillerat, cicle mitjà, cicle superior...) i al ser cadascun superior a l’altre l’anomenen variable qualitativa ordinal o “quasiquantitativa”.

A l’agrupar diferents ítems o variables que estiguin mesurant qüestions similars (per exemple els referits a la visió empresarial) i obtenir d’ells una puntuació global producte de la suma d’aquells obtenim una nova variable que podríem anomenar, per exemple,  “estratègia de negoci”. En aquest cas aquesta nova variable seria considerada una variable dependent, perquè el seu valor depèn directament del resultat d’altres variables que ara anomenaríem independents.

De la mateixa manera, la pertinença o no a theQhair a partir del qüestionari d’autoavaluació és, doncs, una variable qualitativa, dicotòmica i dependent de tots i cadascun dels ítems que s’han contestat al qüestionari d’autoavaluació.

Mejora continua

Proceso que es preparado desde el punto de vista del proveedor, cuya responsabilidad es llevar a cabo el trabajo, y que aplicado sistemáticamente conduce a la total satisfacción del cliente. Consta de tres etapas básicas: Planificar para la calidad; organizar para la calidad, y controlar para la calidad.